Anasayfa Kurumsal |

Kurumsal

Yüzyıllar boyu belli bir disiplin ile nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşan Geleneksel El Sanatları; değişen tüketim alışkınlıkları ve üretim yöntemlerinin etkisi ile de unutulmaya yüz tutmuştur. Büyük sabır, özen ve beceri ile toplumun ruhunu yansıtan bu el sanatları ürünlerinin yeniden canlandırılması ve yaşatılması amacı ile  Şanlıurfa Valiliğince, 2010 yılında Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Eğitim Merkezi açılmıştır.

Bu merkez bünyesinde; Cülhacılık, Halıcılık, Kilimcilik, Keçecilik, Kürkçülük, Kazazlık, Telkari (Gümüşçülük), Ağaç Oymacılığı Mozaik ve Seramik eğitimleri devam etmektedir.

Kurslarda geleneksel el sanatları eğitimlerinin yanı sıra bazı el sanatları ürünleri; günümüz insanın ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak üretilen yeni tasarımlarla günlük yaşantımızda yeniden yer alması sağlanmaktadır.